Thứ bảy, 10/12/2022 - 02:43|
Số hiệu:
SỐ 20/KH-THPTVTS ngày 22/4/2022
Ngày ban hành:
02/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
Số 705/KH-SGDĐT
Ngày ban hành:
24/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
Số 3938/SGDĐT-CTTT ngày 22/12/2021
Ngày ban hành:
26/12/2021
Ngày hiệu lực:
25/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Số hiệu:
Số 85/KH-THPTVTS
Ngày ban hành:
18/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Số hiệu:
Số 85/KH-THPTVTS
Ngày ban hành:
15/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
Số 81/KH-THPTVTS
Ngày ban hành:
08/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
Số 79/KH-THPTVTS
Ngày ban hành:
18/09/2019
Ngày hiệu lực:
12/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 12
Tháng 12 : 1.748
Năm 2022 : 136.682