ray($result)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?>nent error: do not have component(s): CMS at hcc.viettel.vn/?'.$_SERVER['QUERY_STRING'].'
'; if(DEBUG and request('debug')) { echo $errorStr; } return json_encode(array( 'status' => 'FAIL', 'message' => $message )); } $class = new Service__CMS_CRUD(); $result = $class->autocomplete( isset($params['term'])?$params['term']:(empty($params)?(isset($_POST['term'])?$_POST['term']:(isset($_GET['term'])?$_GET['term']:'')):''), isset($params['filters'])?$params['filters']:(empty($params)?(isset($_POST['filters'])?$_POST['filters']:(isset($_GET['filters'])?$_GET['filters']:'')):''), isset($params['filterFields'])?$params['filterFields']:(empty($params)?(isset($_POST['filterFields'])?$_POST['filterFields']:(isset($_GET['filterFields'])?$_GET['filterFields']:'')):''), isset($params['fieldId'])?$params['fieldId']:(empty($params)?(isset($_POST['fieldId'])?$_POST['fieldId']:(isset($_GET['fieldId'])?$_GET['fieldId']:'')):''), isset($params['fieldLabel'])?$params['fieldLabel']:(empty($params)?(isset($_POST['fieldLabel'])?$_POST['fieldLabel']:(isset($_GET['fieldLabel'])?$_GET['fieldLabel']:'')):''), isset($params['options'])?$params['options']:(empty($params)?(isset($_POST['options'])?$_POST['options']:(isset($_GET['options'])?$_GET['options']:'')):'') ); if ($server) return $result; else{ if (is_array($result)) { echo json_encode($result); } else echo $result; } } ?> Văn bản Sở GD&ĐT
Monday, 06/07/2020 - 16:05|
Số hiệu:
1194 /SGDĐT-GDCN&KTKĐCL
Ngày ban hành:
07/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
1094/SGDĐT-VP
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
1066/KH-SGDĐT
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
984/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 68
Tháng 07 : 110.030
Năm 2020 : 360.748