Saturday, 10/12/2022 - 02:04|
Tin học 10 | Bài 2: Thông Tin Và Dữ Liệu

Tin học 10 | Bài 2: Thông Tin Và Dữ Liệu

Ngày đăng: (20/09/2021)   Lượt xem: 288
Thông tin là những hiểu biết có thể có được về một thực thể nào đó.Dữ liệu: là thông tin được đưa vào máy tính để xử lý.
Tin học 10 | Bài 1: Tin học là một ngành khoa học

Tin học 10 | Bài 1: Tin học là một ngành khoa học

Ngày đăng: (20/09/2021)   Lượt xem: 253
       Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu phát triển là sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông ...
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 12
Hôm nay : 8
Tháng 12 : 1.744
Năm 2022 : 136.678